CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 19/11/2010

Các mức hỗ trợ:                     1330.00 – 1335.00 – 1348.00

Các mức kháng cự:                1365.00 – 1370.00 – 1376.00

Giá hiện tại:                           1359.20

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1348.00 USD/oz với mục tiêu 1365.00 – 1370.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1348.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1335.00 – 1330.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx