CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 19/07/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1555.00 – 1565.00 – 1571.00                                                     

Các mức kháng cự:     1583.00 – 1587.00 – 1600.00

Giá hiện tại:                            1576.88

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1583.00 USD/oz với mục tiêu 1571.00 – 1565.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1583.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1587.00 & 1600.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.