CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 18/10/2011

Các mức hỗ trợ:                      1646.00 – 1653.00 – 1665.00

Các mức kháng cự:                 1683.00 – 1695.00 – 1715.00

Giá hiện tại:                            1671.22

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1665.00 USD/oz với mục tiêu 1683.00 – 1695.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1665.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1653.00 – 1646.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx