CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 15/11/2010

Các mức hỗ trợ:                     1315.00 – 1335.00 – 1350.00

Các mức kháng cự:                1381.50 – 1398.00 – 1424.00

Giá hiện tại:                           1364.97

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1378.00 USD/oz với mục tiêu 1350.00 – 1335.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1381.50 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1398.00 – 1424.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx