CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 14/11/2011

Các mức hỗ trợ:                      1737.00 – 1748.00 – 1772.00

Các mức kháng cự:                 1800.00 – 1810.00 – 1825.00

Giá hiện tại:                            1787.45

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1772.00 USD/oz với mục tiêu 1800.00 – 1810.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1772.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1748.00 – 1737.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx