CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 13/01/2012

Các mức hỗ trợ:                      1623.00 – 1630.00 – 1635.00

Các mức kháng cự:                 1651.00 – 1661.00 – 1665.00

Giá hiện tại:                            1645.60

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1651.00 USD/oz với mục tiêu 1635.00 – 1630.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1651.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1661.00 – 1665.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx