CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 09/12/2011

Các mức hỗ trợ:                      1684.00 – 1691.00 – 1700.00

Các mức kháng cự:                 1720.00 – 1734.00 – 1742.00

Giá hiện tại:                            1709.80

Chiến lược tham khảo: Mua ở 1700.00 USD/oz với mục tiêu 1720.00 – 1734.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1700.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1691.00 – 1684.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx