CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 09/11/2012

Các mức hỗ trợ:          1702.00 – 1711.00 – 1720.00                                                   

Các mức kháng cự:     1742.00 – 1752.00 – 1760.00

Giá hiện tại:                            1734.07

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1720.00 USD/oz với mục tiêu 1742.00 – 1752.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1720.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1711.00 - 1702.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.