CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 09/08/2012

Các mức hỗ trợ:          1600.00 – 1605.00 – 1610.00                                                     

Các mức kháng cự:     1618.00 – 1625.00 – 1630.00

Giá hiện tại:                            1616.12

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1610.00 USD/oz với mục tiêu 1618.00 – 1625.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1610.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1605.00 - 1600.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.