CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 09/05/2011

Các mức hỗ trợ:                      1463.00 – 1476.00 – 1484.00

Các mức kháng cự:                 1515.00 – 1519.50 – 1530.00

Giá hiện tại:                            1501.80

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1484.00 USD/oz với mục tiêu 1515.00 – 1519.50 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1484.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1476.00 – 1463.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx