CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 07/12/2011

Các mức hỗ trợ:                      1680.00 – 1700.00 – 1722.00

Các mức kháng cự:                 1743.00 – 1754.00 – 1762.00

Giá hiện tại:                            1729.39

Chiến lược tham khảo: Mua ở 1732.00 USD/oz với mục tiêu 1743.00 – 1754.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1722.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1700.00 – 1680.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx