CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 07/09/2011

Các mức hỗ trợ:                      1775.00 – 1790.00 – 1810.00

Các mức kháng cự:                 1870.00 – 1920.00 – 1940.00

Giá hiện tại:                            1833.22

Chiến lược tham khảo: Bán dưới 1870.00 USD/oz với mục tiêu 1810.00 – 1790.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1870.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1920.00 – 1940.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx