CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 06/10/2011

Các mức hỗ trợ:                      1555.00 – 1595.00 – 1617.00

Các mức kháng cự:                 1680.00 – 1700.00 – 1720.00

Giá hiện tại:                            1646.50

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1617.00 USD/oz với mục tiêu 1680.00 – 1700.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1617.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1595.00 – 1555.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx