CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX NGÀY 05/07/2012

CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:          1595.00 – 1602.00 – 1611.00                                                     

Các mức kháng cự:     1625.00 – 1632.00 – 1640.00

Giá hiện tại:                            1615.71

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1611.00 USD/oz với mục tiêu 1625.00 – 1632.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1611.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1602.00 & 1595.00 USD/oz.

Lược dịch theo Dailyfx.