CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:                     1295.00 – 1300.00 – 1305.00

Các mức kháng cự:                1313.45 – 1320.00 – 1326.70

Giá hiện tại:                           1308.50

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1305.00 USD/oz với mục tiêu 1313.45 – 1320.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1305.00 USD/oz. Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1300.00 – 1295.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx