CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:                     1196.00 – 1205.00 – 1210.00

Các mức kháng cự:                1241.00 – 1250.00 – 1265.00

Giá hiện tại:                           1231.88

Chiến lược tham khảo: Mua trên 1210.00 USD/oz với mục tiêu 1241.00 – 1250.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1210.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1205.00 – 1196.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx