CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ:                     1205.00 – 1212.00 – 1217.50

Các mức kháng cự:                1229.00 – 1241.00 – 1250.00

Giá hiện tại:                           1220.85

Chiến lược tham khảo: Mua trên1217.50 USD/oz với mục tiêu 1229.00 – 1241.00 USD/oz.

Kịch bản khác: Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1217.50 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1212.00 – 1205.00 USD/oz.

Đỗ Trương Khoa

Lược dịch theo dailyfx