CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                    1185.00 – 1187.50 – 1195.00

Các mức kháng cự :               1215.00 – 1230.00 – 1244.00

Giá hiện tại :                          1199.50

Chiến lược tham khảo : Bán dưới 1215.00 USD/oz với mục tiêu 1195.00 – 1187.50 USD/oz.

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức kháng cự 1215.00 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1230.00 – 1244.00 USD/oz.

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx