CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1122 – 1132 – 1146

 

Các mức kháng cự :                1157 – 1170 -  1184

Giá hiện tại :                           1155.90

Chiến lược tham khảo : Mua trên 1146 với mục tiêu 1157 – 1170 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ 1146 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1132 - 1122 USD/oz.

 

                                                   

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx