CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1086 – 1098 – 1107

Các mức kháng cự :                1126 – 1140 -  1150

Giá hiện tại :                           1116

Chiến lược tham khảo : Bán dưới 1126 với mục tiêu 1107 – 1098 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng tăng thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ  1126 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1140 và 1150.

 

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx