CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ :                     1128 – 1140 – 1146

Các mức kháng cự :                1160 – 1175 -  1195

Giá hiện tại :                           1156

Chiến lược tham khảo : Mua trên vùng 1146 với mục tiêu 1160 – 1175 USD/oz

Kịch bản khác : Xu hướng giảm thể hiện khi giá phá mức hỗ trợ  1146 USD/oz . Lúc này giá sẽ nhằm mục tiêu 1140 và 1128.

 

Nguyễn Ngọc Duy

Lược dịch theo dailyfx