CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH CỦA DAILYFX

Các mức hỗ trợ: 1027 – 1035 – 1050

Các mức kháng cự: 1070 – 1080 –1100

Giá hiện tại: 1064

Chiến lược giao dịch: Mua quanh mức 1056 với mục tiêu 1070 – 1080.

Kịch bản khác: Nếu phá 1050 thì giá vàng sẽ giảm về 1035 – 1027.

Việc phá vỡ mốc 1050 trong phiên giao dịch hôm qua là dấu hiệu tốt cho thấy giá vàng có khả năng tiến về 1070.

 

Lược dịch

Theo dailyfx