Cập nhật chiến lược

Tiếp tục nắm lệnh mua vào như đã đề cập trong phiên giao dịch tối qua và sáng nay kỳ vọng giá sẽ tiến về 955 – 960 trong đêm nay.

                                                                     Phạm Tự Quốc Minh

                                                Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ Eximbank