Bán vàng dựa theo sóng Elliott

 

Vàng vẫn đang trong quá trình điều chỉnh tăng giá khi các chỉ số đo lường sức mạnh của lực mua theo đồ thị 1 giờ đang tiến đến vùng vượt mua. Trong khi đó Stoch đã nằm ở vùng vượt mua và đang chuẩn bị cho một vòng giảm giá. Giá vàng đang trong quá trình tạo con sóng b của con sóng E cuối cùng cho đợt giảm giá với các kỳ vọng 935.

Chiến lược: Canh bán ra trong vùng 960 – 964. Dừng lỗ: 968. Mục tiêu: 945, 935.

Không nên mua vào trong trường họp này.

                                                   Phạm Tự Quốc Minh

                                    Chuyên viên phân tích vàng và ngoại tệ