BẢN TIN TƯ VẤN TIỀN TỆ NGÀY 30/03/2012

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

●  ĐỒNG BẠC XANH GIAI ĐOẠN TÍCH LŨY

● ĐỒNG TIỀN CHUNG VẪN GIAO DỊCH TRÊN 1.33 USD.

SẼ LÀ KHÁNG CỰ 1696 USD/OZ HAY 1605 USD/OZ?

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

GDP CANADA

                     

KỲ VỌNG