Bản tin tư vấn tiền tệ ngày 30/03/2010

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          ĐỒNG BẠC XANH SẼ ĐƯỢC HỖ TRỢ TRONG TUẦN !

·          ĐỒNG EUR SẼ ĐƯỢC HỖ TRỢ HAY TIẾP TỤC SUY GIẢM ?

·          VÀNG VÀ XU HƯỚNG DÀI HẠN !

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG