Bản tin tư vấn tiền tệ ngày 29/04/2010

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          ĐỒNG BẠC XANH TÍCH LŨY !

·          LIÊN TIẾP CÁC THÔNG TIN ĐẨY ĐỒNG TIỀN CHUNG GIẢM MẠNH

·          VÀNG TIẾP TỤC GIA TĂNG MẠNH !

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

 

 

 

KỲ VỌNG

 

THỰC TẾ

 

 

442K

 

?

 

 

 

Thông Tin Về Thị Trường