BẢN TIN TƯ VẤN TIỀN TỆ NGÀY 28/12/2010

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          ĐỒNG BẠC XANH GẶP ÁP LỰC GIẢM GIÁ TRONG THỜI ĐIỂM CUỐI NĂM

·          ĐỒNG TIỀN CHUNG BẤT NGỜ TĂNG GIÁ MẠNH

·          VÀNG BIẾN ĐỘNG TRONG BIÊN ĐỘ 1380-1400 TRONG NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

NIỀM TIN TIÊU DÙNG CB (MỸ)

 

KỲ VỌNG

 

THỰC TẾ

56.3

 

?

 

 

Thông Tin Về Thị Trường

Giá USD NHNN

18.932 (không dổi)

Giá USD Eximbank

19.470 – 19.500 – 19.500

Giá vàng Eximbank