Bản tin tư vấn tiền tệ ngày 28/12/2009

 

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          NHỮNG BIẾN CỐ CHÍNH CỦA THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI TRONG 10 NĂM QUA

·          ĐỒNG EUR CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG TÍCH LŨY TRONG TUẦN?

·          VÀNG VẪN ĐANG TỎ RA LÀ MỘT KÊNH ĐẦU TƯ AN TOÀN

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

CÁC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH NGHỈ LỄ

-

 

 

KỲ VỌNG