Bản tin tư vấn tiền tệ ngày 28/01/2010

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          ĐỒNG BẠC XANH TIẾP TỤC ĐƯỢC HỖ TRỢ VÀ DUY TRÌ ĐÀ TĂNG

·          TỶ GIÁ EUR/USD TRONG XU HƯỚNG SUY GIẢM VÀ CÓ DẤU HIỆU ĐIỀU CHỈNH

·          VÀNG SẼ TĂNG TRONG TRUNG HẠN

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

SỐ NGƯỜI THẤT NGHIỆP