Bản tin tư vấn tiền tệ ngày 20/04/2010

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          ĐỒNG BẠC XANH TÍCH LŨY TRONG PHIÊN !

·          ĐỒNG EUR ĐƯỢC HỖ TRỢ HỒI PHỤC TỪ VÙNG THẤP

·          VÀNG VẪN CHƯA QUAY LẠI ĐÀ GIẢM GIÁ TRONG TRUNG HẠN

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

 

 

 

 

KỲ VỌNG

 

THỰC TẾ

 

 

 

 

?

 

 

 

Thông Tin Về Thị Trường

Giá USD NHNN

18.544 (Không đổi)

Giá USD Eximbank