Bản tin tư vấn tiền tệ ngày 16/10/2009

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          BÁO CÁO TIC SẼ NGĂN ĐÀ GIẢM GIÁ CỦA ĐỒNG USD?

·          MỨC KHÁNG CỰ 1.5000 VẪN CHƯA THỂ CHINH PHỤC

·          HOẠT ĐỘNG CHỐT LỜI TIẾP TỤC ĐƯỢC KỲ VỌNG DIỄN RA

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG