BẢN TIN TƯ VẤN TIỀN TỆ NGÀY 15/06/2011

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          ĐỒNG BẠC XANH GIẢM GIÁ KHI CÁC TẢI SẢN RỦI RO ĐƯỢC ƯA CHUỘNG

·          EUR/USD GẶP KHÁNG CỰ MẠNH TẠI 1.4500

·          VÀNG PHỤC HỒI SAU KHI ĐẠT ĐẾN HỖ TRỢ

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

CPI LÕI (MỸ)

                     

<