Bản tin tư vấn tiền tệ ngày 12/02/2010

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          ĐỒNG BẠC XANH VẪN DUY TRÌ DÙ GẶP PHẢI ÁP LỰC !

·          ĐỒNG TIỀN CHUNG SẼ ĐƯỢC HỖ TRỢ ?

·          VÀNG TĂNG VÀ ĐANG GẶP ÁP LỰC !

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

NIỀM TIN TIÊU DÙNG

 

 

 

KỲ VỌNG

 

THỰC TẾ

 

 

74.8

 

?

 

 

 

Thông Tin Về Thị Trường

Giá USD NHNN

18.544 (Không đổi)

Giá USD Eximbank

18.980– 19.000– 19.100

Giá vàng Eximbank