Bản tin tư vấn tiền tệ ngày 11/03/2010

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          ĐỒNG BẠC XANH “THĂNG TRẦM” VÀ TÍCH LŨY !

·          ĐỒNG BẠC XANH TĂNG MẠNH DO VẤN ĐỀ HY LẠP ĐƯỢC CẢI THIỆN.

·          VÀNG CHỜ ĐỢI PHIÊN TĂNG GIÁ !

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

CÁN CÂN THƯƠNG MẠI

 

 

 

KỲ VỌNG

 

THỰC TẾ