Bản tin tư vấn tiền tẹ ngày 09/04/2010

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          ÁP LỰC ĐÃ ĐƯỢC TẠO RA ĐỐI VỚI ĐỒNG BẠC XANH !

·          ĐỒNG EUR CÓ TIẾP TỤC PHỤC HỒI ?

·          VÀNG TIẾN GẦN CÁC MỨC KHÁNG CỰ QUAN TRỌNG !

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

 

 

 

 

KỲ VỌNG

 

THỰC TẾ

 

 

N/A

 

?