Bản tin tư vấn tiền tệ ngày 08/06/2010

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          ĐỒNG BẠC XANH CÓ NGÀY TÍCH LŨY!

·          KHU VỰC CHUNG TIẾP TỤC KHỞI ĐỘNG LẤY LẠI NIỀM TIN

·          VÀNG TIẾP TỤC ĐÀ TĂNG MẠNH VÀ TIẾN TỚI GẦN ĐỈNH CAO CỦA MỌI THỜI ĐẠI!

 

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

 

 

 

 

KỲ VỌNG

 

THỰC TẾ

 

 

N/A

 

?

 

 

 

Thông Tin Về Thị Trường

Giá USD NHNN

18.544 (Không đổi)

Giá USD Eximbank

18.960– 18.960– 19.020

Giá vàng Eximbank

2.809.000 – 2.815.000

Giá vàng thị trường tự do

2.809.000 – 2.815.000