Bản tin tư vấn tiền tệ ngày 07/12/2009

 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CẦN QUAN TÂM

·          BẢNG LƯƠNG PHI NÔNG NGHIỆP ĐẨY KỲ VỌNG GIÁ FED SẼ SỚM THỰC THI CHÍNH SÁCH THẮT CHẶT TIỀN TỆ

·          ĐỒNG TIỀN CHUNG QUAY TRỞ LẠI MỐC 1.50$

·          GIÁ VÀNG ĐÃ QUAY TRỞ LẠI ĐÀ GIẢM GIÁ?

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG

ĐƠN HÀNG CÔNG NGHIỆP ĐỨC

18:00