Ưu đãi dành cho chủ thẻ MasterCard tại HongKong International Airport (chấm dứt)
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Điện thoại: (08)38210051 - (08)38210046.
Email: contact@eximbank.com.vn.