Ưu đãi dành cho chủ thẻ Eximbank Visa tại Parkson
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Điểm giao dịch Eximbank gần nhất
Bộ phận chăm sóc khách hàng 24/7: ĐT (08) 38210046/51
Email: contact@eximbank.com.vn
Website: www.eximbank.com.vn