Ưu đãi dành cho chủ thẻ Eximbank-MasterCard tại hệ thống cửa hàng BCBGMAXAZRIA
Thể lệ chương trình

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Điện thoại: (08)38210051/46.
Email: contact@eximbank.com.vn.