Từ ngày 03/01/2013 lưu ý giao dịch thẻ V-TOP ngoài hệ thống ATM Eximbank
Từ ngày 03/01/2013, chủ thẻ Eximbank V-TOP (bao gồm chủ thẻ Đồng Thương Hiệu) khi giao dịch tại ATM của các Ngân Hàng là thành viên trong liên minh Smartlink, Banknetvn, VNBC (danh sách ngân hàng thành viên) được miễn phí 02 (hai) giao dịch đầu tiên trong tháng.
Eximbank sẽ thu phí kể từ giao dịch thứ ba với mức phí cụ thể như sau:
 • Rút tiền mặt: 3,300đ/giao dịch.
 • Truy vấn số dư/In sao kê/Chuyển khoản: 1,650 đ/giao dịch.
 • Quý khách được miễn phí các giao dịch tại ATM của Eximbank.
 • Quý khách có thể dễ dàng tìm ATM Eximbank gần nhất bằng:
 • SMS Banking: http://www.eximbank.com.vn/vn/nganhangdientu_sms.aspx
 • Mobile Banking: http://www.eximbank.com.vn/vn/nganhangdientu_mobilebanking.aspx
 • Website Eximbank: http://www.eximbank.com.vn/vn/mangluoi.aspx
 • Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
  Điện thoại: (08)38210051/46.
  Email: contact@eximbank.com.vn.