Triển khai tính năng xác thực giao dịch thanh toán trực tuyến 3D Secure đối với thẻ quốc tế JCB