Thông báo vv Thay đổi tên gọi Sở Giao dịch 1 và 10 Phòng giao dịch trực thuộc kể từ ngày 29/04/2014

THÔNG BÁO
V/v Thay đổi tên gọi Sở Giao dịch 1 và 10 Phòng giao dịch trực thuộc kể từ ngày 29/04/2014
  • Căn cứ văn bản số 538/HCM-TTGSNH1 của NHNN Việt Nam - Chi nhánh Tp.HCM ngày 13/03/2014 vv chấp thuận thay đổi tên gọi Sở Giao dịch 1 của Eximbank.
- Tên Chi nhánh cũ:Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Sở Giao dịch 1
- Tên Chi nhánh mới:Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh