Thông báo vv hoạt động Trụ sở mới Chi nhánh Tân Định, Chi nhánh Quận 7

THÔNG BÁO
V/v hoạt động Trụ sở mới Chi nhánh Tân Định, Chi nhánh Quận 7
  • Căn cứ Điều 21 Chương III Thông tư số 21/2013/TT-NHNN do NHNN Việt Nam ban hành ngày 09/9/2013 quy định việc công bố thông tin về các nội dung thay đổi;
  • Căn cứ văn bản số 1289/Cục II.4 ngày 06/8/2015 của Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Tp.HCM về việc Eximbank thay đổi địa điểm Chi nhánh Tân Định.
  • Căn cứ văn bản số 1290/Cục II.4 ngày 16/8/2015 của Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Tp.HCM về việc Eximbank thay đổi địa điểm Chi nhánh Quận 7.
1. Chi nhánh Tân Định - ngày 17/8/2015
- Tên gọi:Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Tân Định
- Địa chỉ cũ:số 48-50 Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM.
- Địa chỉ mới:số 78 Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM
2. Chi nhánh Quận 7 - ngày 10/8/2015
- Tên gọi:Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Quận 7
- Địa chỉ cũ:số 448A Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM.
- Địa chỉ mới:số 849 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q.7, TP.HCM.