Thông báo v/v Thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Eximbank Lái Thiêu - Chi nhánh Bình Dương

THÔNG BÁO
V/v: Thay đổi địa điểm trụ sở Phòng giao dịch Eximbank Lái Thiêu - Chi nhánh Bình Dương
Để thuận tiện cho việc giao dịch, Eximbank trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng v/v thay đổi trụ sở Phòng giao dịch Eximbank Lái Thiêu trực thuộc Chi nhánh Bình Dương như sau:
- Địa chỉ cũ:544A Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương
- Địa chỉ mới:499 Nguyễn Trãi, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương
- Điện thoại:(0650) 3636036 - Fax: (0650) 3636037
- Thời gian hoạt động:Kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2015