Thông báo v/v thay đổi địa điểm kinh doanh PGD Nguyễn Thị Thập trực thuộc Chi nhánh Eximbank Quận 7

THÔNG BÁO
V/v THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PGD NGUYỄN THỊ THẬP
TRỰC THUỘC CHI NHÁNH EXIMBANK QUẬN 7
  • Căn cứ Văn bản số 3118 ngày 10/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về việc chấp thuận Eximbank thay đổi địa điểm phòng giao dịch Nguyễn Thị Thập trực thuộc Chi nhánh Quận 7
  • Căn cứ Nghị Quyết ngày 21/10/2013 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam về việc chấp thuận thay đổi địa điểm phòng giao dịch Nguyễn Thị Thập trực thuộc Chi nhánh Quận 7
NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
Thay đổi địa điểm kinh doanh Chi nhánh Eximbank Quận 7 - PGD Nguyễn Thị Thập: Kể từ ngày 10/ 01/ 2014
- Địa chỉ cũ           : 523A Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ mới        : 527 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh.
Eximbank rất hân hạnh phục vụ Quý khách