Thông báo v/v Thay đổi địa điểm hoạt động Trụ sở chính và Sở giao dịch của Eximbank
 

Bản đồ vị trí Sở Giao Dịch Eximbank

Địa chỉ: Tòa nhà số 66 Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. HCM