Thông báo V/v thay đổi chi nhánh quản lý, tên và địa điểm hoạt động của PGD Trần Đăng Ninh

THÔNG BÁO

V/v THAY ĐỔI CHI NHÁNH QUẢN LÝ, TÊN VÀ

ĐỊA ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA PGD TRẦN ĐĂNG NINH

 

Ngày 01/4/2017, Eximbank thay đổi Chi nhánh quản lý, tên, địa điểm Phòng giao dịch Trần Đăng Ninh
a. Chi nhánh quản lý:
  • Chi nhánh quản lý cũ: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa.
  • Chi nhánh quản lý mới: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy.
b. Tên gọi:
  • Tên cũ: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa - Phòng giao dịch Trần Đăng Ninh.
  • Tên mới: Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy - Phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.
c. Địa điểm hoạt động:
  • Địa điểm cũ: Số 6C tổ 24 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.
  • Địa điểm mới: Tầng 1 số 136 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.