Thông báo v/v tạm ngưng giao dịch tại Phòng giao dịch Eximbank Gò Vấp - Chi nhánh Tân Định để thi công sửa chữa